Mobile Version
Desktop Version

Abonnemangsvillkor

Villkor för abonnemang på sweski.com Plus med inkluderande reportage och tjänster från sweski.com (genom ägandesällskapet Eventrix Production AS)

 

1)    Inledning

Eventrix Productions AS, org.nr 920 342 329, Vardeveien 24A, N-1850 Mysen, är juridisk säljare av prenumerationsprodukten du nu köper från sajten sweski.com.

 

Dessa villkor reglerar användandet av sweski.com’s reportage och tjänster som är knutna till prenumerationen på sweski.com Plus.

 

Fullständig information om sweski.com, våra olika abonnemangsalternativ och övriga tjänster hittar du på våra nätsidor.

 

Det kan vara behov för uppdatering av dessa villkoren. Vid större ändringar informerar vi dig direkt om uppdateringen i form av e-mail till den e-mailadress som du har uppgivit när du registrerade dig.

 

Vi uppmanar dig att läsa villkoren i sin helhet.

 

2)    Prenumeration

Prenumerationen på digitala tjänster från Eventrix Productions AS är till personligt användande och gäller personen som tecknat prenumerationen.

 

Eventrix Production AS tillåter att intill 4 personer i samma familj och samma hus och då med samma hemadress kan använda prenumerationens inloggning. Studenter som inte bor hemma är inte inkluderade i prenumerationen.

 

Den juridiska ägaren av prenumerationen är den person som har tecknat den. Användar-ID och passord skall inte delas med andra än medlemmar av prenumerationens eget hushåll på samma adress.

 

Om man delar användar-ID och/eller passord med andra eller på annat vis missbrukar tjänster från Eventrix Production AS har vi möjligheter att stänga tillgången till prenumerationen omedelbart. Prenumeranten vill då förlora rätten både till produkter och tjänster som tidigare är köpta, det gäller också möjligheten till framtida köp.

 

3)    Loggning

Användande av din prenumeration loggas och lagras i en tidsbegränsad period. Vid inloggningen lagras information om vem som loggar in sig och varifrån det görs.

 

Loggningen görs för att upptäcka eventuellt missbruk av prenumerationen. Om missbruk upptäcks kan det resultera i att alla nätsidor som drivs av Eventrix Production AS kan spärras.

 

4)    Betalning och priser

Alla prenumerationsköp hos Eventrix Production AS baseras på förskottsbetalning från prenumeranterna.

 

Du kan teckna ett avtal om prenumeration för olika tidsperioder. Gällande priser och alternativ står på våra hemsidor. Alla prenumerationer förbetalas för en avtalad period.

 

Användarnamn och passord skickas till din e-mail vid beställning.

 

När ditt bankkort har verifierats aktiveras din prenumeration och du får tillgång till reportage och tjänster som ingår i sweski.com Plus.

 

Eventrix Productions AS har rätten att ändra priser och villkor, dessutom att ändra i prenumerationens innehåll och funktionalitet. Innehållet i prenumerationen vill variera och innehåll och funktionalitet som är tillgängligt när du beställer är inte alltid tillgängligt på en senare tidpunkt.

 

Prisändringar och produktändringar varslas på våra nätsidor senast 14 dagar innan dom börjar fungera. Nya priser gäller också för prenumerationer som är tecknade innan prisändringen och är betalade i förskott enligt det tidigare priset.

 

Om du fortsätter att använda prenumerationen och sweski.com Plus efter ändringarna har börjat gälla räknas det som om du accepterat ändringen. Ändringar som inte påverkar dig negativt, samt årlig normal indexjustering av priserna kan ske utan förvarning och utan att det ger dig möjlighet att säga upp prenumerationen.

 

I Norge är det moms på digitala tidningar som sweski.com. Prenumeranter som köper en prenumeration på sweski.com betalar därför ett pris där 25 % moms är inkluderat i det priset som uppges.

 

5)    Tekniska krav

Maskinvara, programvara och internet-tillgången som du använder måste tillfredsställa vissa krav. Om du inte uppfyller generellt gällande rekommendationer för användande av internet kan kvalitén på prenumerationens innehåll reduceras. Det ger inte rätt till prisreduktion eller ersättning.

 

Eventrix Production AS kan begränsa tillgång till digitala tjänster till ett bestämt antal användare samtidigt.

 

6)    Prenumerationens tid och uppsägning

Prenumerationen förnyas automatiskt och löper tills du själv säger upp den. Du kan när som helst säga upp prenumerationen. Den kommer oavsett att gälla ut den perioden som du har betalat för.

Uppsägning av prenumerationen gör du genom att skicka e-mail till adressen prenumeration@sweski.com. Det är viktigt att du då uppger fullt namn och även e-mailadressen som prenumerationen är registrerad på.

 

7)    Ångerfrist

Enligt lagen har man 14 dagars obetingad ångerfrist på köp över nätet.

 

Rätten för att ångra sig gäller inte för tjänster där du tydligen har accepterat att tjänsten startar inom loppet av den 14 dagar långa ångerfristen och där du har erkänt att rätten att ångra sig inte gäller.

 

Även om rätten att ångra sig används, skickas ett färdigt utfylld schema för det här till Eventrix Production AS adress. Klicka här för att lasta ner schemat för att använda ångerrätten.

 

8)    Missbruk

Vid brott på dom här användarvillkoren kan du tvingas betala ersättning till Eventrix Production AS för förluster och kostnader som tillkommer för vår firma.

 

Eventrix Production AS kan säga upp avtalet om du bryter mot villkoren för prenumerationen. Användande av icke-auktoriserade personer (se pkt.2 i användarvillkoren) är bland dom förhållanden som räknas som brott mot avtalet.

 

9)    Eventrix Productions AS:s ansvar

Prenumerationen och tjänster knutna till det erbjuds som dom är och utan någon form för garanti, för tillgänglighet, innehåll eller för abonnemangets kvalitet.

 

Digitala prenumerationer är tillgängliga hela dygnet, men uppehåll och avbrott kan förekomma som följd av behov för uppdateringar och underhåll utanför Eventrix Productions kontroll.

 

Du använder prenumerationen och tjänsterna på eget ansvar och du är klar över att du kan få tillgång till innehåll som kan uppfattas som stötande, opassande eller kränkande.

 

Sajten kan innehålla länkar till andra sajter. Eventrix Production AS har ingen kontroll över innehållet på dessa sajter och tar heller inget ansvar för förluster eller skador som kan uppstå som följd av användande av dessa.

 

Eventrix Production AS skuld mot dig är begränsat till värdet av din prenumeration. Indirekta förluster, inklusive förlust som följd av driftsavbrott och förlust av data kan inte ersättas.

 

10)    Eventrix Productions AS:s rättigheter och nyttjanderätt

Prenumerationen och rättigheterna till innehållet i prenumerationen skyddas genom lag. Alla rättigheter knutna till prenumerationen och tjänster och innehåll på våra nätsidor (inklusive texter och bilder) tillhör Eventrix Production AS.

 

Nyttjanderätten till prenumerationen  och tillhörande tjänster är begränsat till privat och icke-kommersiellt nyttjande av tjänsterna. Det betyder tillgång till och visning av innehållet för abonnenten själv och för familj på samma adress (se pkt 2) och då samtidigt utan att du kräver eller får betalning av andra för detta. Det är alltså inte tillåtet att använda till exempel foton från våra sidor utan tillstånd.

 

Användande, kopiering eller att på annat sätt göra innehållet tillgängligt är inte tillåtet. Du skall heller inte gå runt systemer för tekniskt skydd eller använda tjänster på annat sätt som stör andras användande, som till exempel att överföra materiell som innehåller virus, malware etc. Allt användande skall ske enligt gällande lag i Norge.

 

Alla rättigheter till tjänster och innehåll på sweski.com eller andra sajter från Eventrix Productions AS tillhör Eventrix Productions AS. Det är inte tillåtet att kopiera, distribuera eller på annat vis sprida materialet utan avtal med Eventrix Production AS.

 

12)    Personuppgifter

Du ger ditt godkännande till att Eventrix Production AS kan använda dom personuppgifter du uppger vid registrering och användande av prenumerationen. I tillägg registreras uppgifter om användande, teknisk information och geolocation för alla enheter som används.

 

Ändamålet är att genomföra avtalet, anpassa och förbättra våra tjänster och användarupplevelsen, ta till vara på säkerheten och förhindra missbruk, plus även att kunne erbjuda relevant innehåll.

 

Du kan kontakta Eventrix Production AB som att fråga om tillgång eller borttagning av uppgifter.

 

Insamling och behandling av personuppgifter sker enligt Eventrix Productions AS:s till varje tid gällande policy för integritet.

 

Om du reserverar dig för att använda cookies eller annan liknande funktionalitet, kan det leda till att prenumerationen och tjänsterna som följer med får en reducerad funktionalitet och blir mindre användarvänliga.

 

Personuppgifter lämnas inte vidare till tredje part, såvida inte och endast i den utsträckning som krävs för att slutföra avtalet, för att förhindra missbruk av tjänsten eller för att lagen kräver det.

 

13)    Marknadsföring

Eventrix Production AS kommer att kunna skicka information och marknadsföring i form av e-post, nyhetsbrev, SMS eller liknande baserat på kundrelationen mellan dig och Eventrix Productions AS. Den här kampanjen kan också innehålla erbjudanden och information från tredje part.

 

Om du inte vill ha marknadsföring på ett sådant sätt kan du rapportera det här till oss genom att följa länken i de marknadsförfrågningar du får.

 

14)     Överföring

Din prenumeration är som nämnts under pkt 2 personligen. Du kan inte överföra avtalet. Eventrix Production AS har rätt att överföra kundrelationen till ett annat företag om Eventrix Production AS hemsida och abonnemangsinnehåll överförs.

 

15)     Tvister

Tvister eller anspråk i samband med prenumerationen och relaterade tjänster löses i enlighet med norsk lag. Eventuella konflikter mellan dig och Eventrix Production AS kommer först att lösas genom samtal mellan parterna, men om enhällighet inte uppnås kommer konflikten att föras inför norska domstol.

 

* Registrera din prenumeration

Del |